Oferta dla dorosłych

Kształcenie dorosłych » Oferta dla dorosłych

MASZ UKOŃCZONE:

 

SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ/GIMNAZJUM 

możesz podjąć naukę w CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W MALBORKU ul. De Gaulle’a 75a w czteroletnim Liceum Ogólnokształcącym, oraz równolegle zdobyć w ciągu czterech semestrów jedną z kwalifikacji* uzyskując zawód

 

SZKOŁE ZAWODOWĄ

Możesz podjąć naukę w trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym oraz równolegle zdobyć w ciągu dwóch semestrów jedną z kwalifikacji* uzyskując dyplom technika.

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Możesz zdobyć w ciągu czterech semestrów zawód w jednej z kwalifikacji*

 

Od roku szkolnego 2020/2021 w klasie I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych edukację rozpoczną osoby, które ukończyły klasę III gimnazjum lub klasę VIII szkoły podstawowej.

- absolwenci gimnazjum będą kształcili się w 4-letnim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,

- absolwenci VIII klasy szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

 

* KURSY KWALIFIKACYJNE W ZAWODACH

  • KUCHARZ

  • FRYZJER

  • ELEKTRYK, TECHNIK ELEKTRYK

  • MONTER ELEKTRONIK, TECHNIK ELEKTRONIK

  • ŚLUSZARZ, MECHANIK, MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ, TECHNIK MECHANIK

 

NAUKA BEZPŁATNA

tel. do CKU 55 625 52 05, e- mail: sekretariat.cku@cez.malbork.pl 

 

Zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.