Informacja - o doposażeniu pracowni z Funduszy Europejskich EFRR i EFS w ramach projektów pn. "Zostań zawodowcem" oraz "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego

PROJEKTY UNIJNE » Informacja - o doposażeniu pracowni z Funduszy Europejskich EFRR i EFS w ramach projektów pn. "Zostań zawodowcem" oraz "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego

 

     W latach 90-tych rozpoczęto powolną likwidację szkół zawodowych. Postanowiono zamykać licea zawodowe, technika oraz skrócić okres nauczania w zasadniczych szkołach zawodowych
z trzech do dwóch lat. W miejsce tych placówek tworzono licea ogólnokształcące, sądząc, że absolwenci zasilą uczelnie, a pozostałe umiejętności zdobędą w toku różnorodnych szkoleń.
W 2012
r. zdecydowano o wygaszaniu techników i liceów uzupełniających, w których absolwenci szkół zawodowych mogli zdobywać średnie wykształcenie

                                                                            

     

Na całe szczęście rynek polski i europejski zaczął upominać się o specjalistów z wielu dziedzin i od roku 2014 rozpoczęto powolną odbudowę szkolnictwa zawodowego.
W
ramach projektu „Zostań ZAWODOWCEM” dofinansowanego z Funduszy Europejskich, źródło Europejski Fundusz Społeczny, na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej przeprowadzono cykl szkoleń pn.”Programowanie i obsługa obrabiarek CNC” oraz „Montaż, demontaż i reballing układów elektronicznych”- kurs został zrealizowany w ramach projektu ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku”,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

             

 

W następnych latach w ramach projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, którego celem była poprawa jakości kształcenia zawodowego
i jego dostosowanie do potrzeb gospodarki, poprzez dostosowanie wyposażenia i infrastruktury ponadgimnazjalnych szkół zawodowych do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki unowocześniono:

 
- pracownie maszyn konwencjonalnych – tokarki