nowy nabytek XTREME

NASZE PRACOWNIE » nowy nabytek XTREME

 

W dniu 28.09.2020 r. Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku otrzymało w ramach projektu pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych maszynę ABERLINK XTREME, która zasiliła Pracownie urządzeń sterowanych numerycznie. XTREME jest stworzona jako kompletne stanowisko pomiarowe wraz z oprogramowaniem, oraz z wszelkimi akcesoriami wymaganymi do rozpoczęcia pracy .

Urządzenie zaprojektowane jest w oparciu o konstrukcję heksapod bazująca na unikatowym systemie sześciu napędów magnetycznych . Unikalna konstrukcja zapewnia, że maszyna zachowuje swoją dokładność przy bardzo szybkich pomiarach i jest obojętna na wpływ czynników środowiskowych. Po zakończonym pomiarze wyniki mogą zostać przedstawione w formie rysunku technologicznego na trzech głównych rzutach, jak i w formie w pełni dostosowanych tabeli. Oprogramowanie pozwala na generowanie, zapisywanie lub drukowanie raportów automatycznie po każdym ukończonym pomiarze, co pozwala na łatwe archiwizowanie wyników pomiarów.