Powiat Malborski realizuje projekt pn. „Zostań ZAWODOWCEM”

PROJEKTY UNIJNE » Powiat Malborski realizuje projekt pn. „Zostań ZAWODOWCEM”

Powiat Malborski realizuje projekt pn. „Zostań ZAWODOWCEM”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja Zawodowa, 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowe

Kurs pn. „Kurs spawalniczy”

 

W ramach projektu pn. „Zostań ZAWODOWCEM” dla dziewięciu uczniówZespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku - w grupach po trzech uczestników, jestrealizowany kurs pn. „Kurs spawalniczy”. Obejmuje 50 godzin teoretycznych i 100 godzin praktycznych dla każdej z grup.