pracownia mechaniki samochodowej

NASZE PRACOWNIE »  pracownia mechaniki samochodowej

 

 

Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku w ramach projektu pn.Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do potrzeb gospodarki, poprzez dostosowanie wyposażenia i infrastruktury ponadgimnazjalnych szkół zawodowych do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki.

W ramach projektu CEZ otrzymało doposażenie pracowni dydaktycznej, które ma na celu dostosować edukację do oczekiwań i potrzeb rynku pracy, stworzyć zbliżone warunki nauczania do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz poprawę warunków prowadzonych zajęć.