CKZ (55) 647 67 78
CKU (55) 625 52 05
sekretariat@cez.malbork.pl
Gen. de Gaulle'a 75a, Malbork
Rekrutacja rok szkolny 2023/2024
 
06/07/2023
Grzegorz

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych – tryb zaoczny.
Ilość miejsc ograniczona.
Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych trwa:
– 4 lata (8 semestrów) – po ukończeniu Szkoły Podstawowej, Gimnazjum
– 3 lata (6 semestrów) – po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia /Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Rekrutacja do Centrum Kształcenia Praktycznego – zajęcia praktyczne.

Ilość miejsc ograniczona.
Warunkiem przyjęcia na zajęcia praktyczne jest przyjęcie do Zespołu Szkół Technicznych lub Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku
Pierwszeństwo w przyjęciu mają tegoroczni absolwenci szkoły podstawowej.
W zakładce dokumenty – CKZ  – dla ucznia znajduje się podanie o przyjęcie na praktyczną naukę zawodu.