Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

informacje

Stowarzyszenie „Wspieramy” przy Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku działa od 2019 roku.

Celem Stowarzyszenia jest:
• wspieranie społeczności lokalnej
• wspieranie uczniów Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku i rozwijanie ich kompetencji społecznych i zawodowych
• działania na rzecz środowiska Centrum Edukacji Zawodowej: nauczycieli, uczniów, absolwentów, rodziców
• zakup materiałów, narzędzi pracy i materiałów dydaktycznych
• wspieranie uczniów w udziale w rywalizacji szkolnej i międzyszkolnej nagradzanie uczniów w konkursach szkolnych, docenianie wyróżniających się uczniów
• promocja Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku
• promowanie szkolnictwa zawodowego i szkół branżowych
• podejmowanie współpracy z przedsiębiorcami z branży, innymi szkołami
z kraju i zagranicy

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
• organizację, udział i wpieranie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących pomocy
• organizację oraz pomoc w organizacji dla nauczycieli i uczniów: szkoleń, wyjazdów szkoleniowych, kursów i wszelkich form doskonalenia zawodowego
• finansowanie i dofinansowywanie wyjazdów szkoleniowych, kursów i wszelkich form doskonalenia zawodowego oraz wyjazdów integracyjnych
• organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną
• aktywne uczestnictwo w akcjach charytatywnych

Działalność stowarzyszenia

Nasze sztandarowe akcje w ostatnich latach:
• Szlachetna Paczka
• Bieg Dobroczynny dla Bartka Tuchułki
• Pomoc dla Szpitala w Malborku w okresie pandemii
• Pomoc dla małego Marcelka
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
• Zakup materiałów na pracownie praktyczne
• Wspieranie - nagradzanie uczniów zdolnych
• Promowanie Centrum Edukacji Zawodowej